Home

Wie zijn wij:

De bewonersvereniging Euro-Parel is de bewonerscommissie voor de 6 flats in de Europarei, t.w. Monnet, Rome, Schuman, Coudenhove, Brussel en Briand.

Wat is ons doel:

Het behartigen van de belangen van de huurders van de woningen in de flats van de Europarei die eigendom zijn van Eigen Haard.

 Wij doen dit door:

  • Regelmatig bestuursoverleg waar lopende zaken betreffende Europarei worden besproken.
    2x per jaar overleg met Senior Regisseur Wijkontwikkeling en Leefbaarheid in Uithoorn/Duivendrecht.
  • zitting  te nemen in het bestuur  van de Huurdersvereniging Uithoorn de Kwakel.
  • het informeren /adviseren van bewoners bij vragen en klachten.
  • het informeren van bewoners d.m.v. nieuwsbrieven, website en indien nodig bewonersoverleg.
  • het op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in huurdersland.
Heeft u vragen, opmerkingen of ideeen of wilt u met leden van de bewonerscommissie in gesprek? Neem dan contact met ons op.

Verder zijn wij ook op zoek naar enthousiaste nieuwe commissieleden. Heeft u interesse of wil t u informatie over deze vrijwilligersfunctie, neem dan contact met ons op.