Over Euro-Parel

De bewonersvereniging Euro-Parel is nu een bewonerscommissie geworden, die zich uitsluitend bezig houdt met zaken die alleen de Europarei aangaan. Dat betekent dat gedurende het traject van de herontwikkeling, en specifiek voor o.a. het opstellen van het sociaal plan de bewonerscommissie Euro-Parel voor Eigen Haard de gesprekspartner namens de bewoners van de 7 flats is. Dit gebeurt o.b.v. staat omschreven in de “wet op het overleg Huurders/Verhuurder” Daarnaast heeft eigen haard een samenwerkingsovereenkomst met Alert, de overkoepelende huurdersorganisatie voor de regio waartoe o.a Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen, Ouderkerk en Amsterdam behoren. Met Alert worden de algemene beleidszaken (die relevant zijn op regionaal niveau) besproken. Onlangs is met hen bijvoorbeeld het sociaal statuut (= basis sociaal plan) * afgekaart.

(* voor de volledigheid: het sociaal plan omvat de noodzakelijke maatregelen voor de specifieke situatie in Europarei, dit zijn maatregelen aanvullend op het sociaal statuut (= basis sociaal plan).

Doel

Het behartigen van de belangen van de huurders van de woningen, die eigendom zijn van woningcorporatie Eigen Haard of haar rechtsopvolger in de buurt Europarei te Uithoorn.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

1. Het onderhandelen namens de bewoners aangaande alle woonzaken met de verhuurder en het onderhandelen namens de bewoners met de Gemeente aangaande alle zaken met betrekking tot de woonomgeving.
2. Het verbeteren van contacten tussen huurders en verhuurder en het bevorderen van contacten tussen bewoners onderling.
3. Alle andere middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

De commissie houdt de leden op de hoogte van haar activiteiten en betrekt de leden bij haar standpuntbepaling.