Nieuws

De bewonersvereninging Euro-Parel heeft dit jaar wat veranderingen doorgemaakt. In maart heeft het bestuur tijdens de algemene ledenvergadering toestemming gevraagd om de statuten te mogen wijzigen en verder te gaan als bewonerscommissie. Ook werd het voorstel aangenomen dat leden geen contributie meer betaalden zodat de ledenadministratie vereenvoudigd kon worden. Verder werd er een dringend verzoek aan de aanwezige leden gedaan om uit te kijken naar versterking van het bestuur zodat de belangrijkste taken gedaan konden worden. Dit was een stap die niet zomaar genomen werd. Reden was dat 3 bestuursleden (Kees Willems, Wil Schreutelkamp en Addy Witte) aftraden en het er niet naar uitzag dat er op korte termijn bestuursleden bijkwamen. Wij kunnen met genoegen meedelen dat Leo Brugman en Joyce Feitsma ondertussen zijn toegetreden tot het bestuur.

Nadat er op 27 mei in een bijzondere ledenvergadering aan de leden uitgelegd werd hoe we verder wilden, werd er afscheid genomen werd van de afgetreden bestuursleden. Inmiddels zijn er weer twee nieuwe bestuursleden te weten Marcel Paul en Marina van der Veldt toegetreden. Hierdoor zijn wij nu een voltallig bestuur dat 7 leden telt.